Hur skaffar du kunskap inför ett val?

Nyligen var det val till EU-parlamentet, i mångt och mycket ett val som väldigt många människor bryr sig väldigt lite om. Skälen till att det är så är många. Dels finns det nog fortfarande en ganska utbredd okunskap om vad EU egentligen sysslar med och exakt hur arbetet i EU-parlamentet påverkar oss. Vid sidan av det så är det ju en utmaning att hålla engagemanget uppe inför alla typer av politiska val.

Själv gick jag och röstade med en rätt lagom nivå av engagemang, men det blev i alla fall av. Jag hade inte gjort några större studier av de politiska frågor som stod i centrum, inte heller hade jag särskilt bra koll på vart partierna stod. Hur gjorde jag mitt val? Jag gjorde helt enkelt valkompassen som fanns på hemsidan för en av de större dagstidningarna. I vissa fall känns det helt enkelt som att man får lita på den parlamentariska demokratin och ta den för vad den är: ett skäl till att inte behöva ha detaljkunskaper om varenda politiskt ämnesområde eftersom de vi röstar på faktiskt ska ha det.

Ha det till nästa gång.