Är prepping rimligt?

Det talas mycket om prepping nuförtiden. Det är en trend som innebär att man så gott man kan försöker förbereda sig inför en samhällskris. Det inkluderar att köpa hem ett lager av matvaror, mestadels i form av konserver, och andra produkter som det kan bli brist på om viktiga samhällsfunktioner skulle brista.

Många, inklusive jag, frågar sig dock om prepping är en vettig trend. Inte för att det skulle vara orimligt att köpa på sig ett grundläggande förråd med varor att ha tillgängliga om krisen skulle komma. Nej, det är förstås bra. Vissa går dock till smått fanatiska längder för sin prepping, och där är det frågan om det överhuvudtaget spelar någon roll. Många preppers verkar föreställa sig ett slags Mad Max-samhälle efter kollapsen, ett samhälle där det är alla mot alla. Om så vore fallet kanske det är bäst att inte ha för mycket prylar hemma?

Nej, håll det inom rimliga gränser. Skaffa hem nog med mat och så vidare för att klara en kortare kris. Utöver det visar den mesta forskningen på området att människor tenderar att organisera sig i sina närsamhällen vid olika typer av kriser.