Hur är du en god samhällsmedborgare?

Som så många andra gånger i den här bloggen kommer frågan i rubriken inte riktigt få något bra svar i inlägget som följer. Istället är inlägget avsett för att provocera fram olika tankegångar hos dig som läser.

En del skulle säga att en god samhällsmedborgare tar ansvar för sig själv och bidrar till sitt lokalsamhälle. Andra skulle säga att det räcker med att gå och rösta i allmänna val. Den här bloggens hållning är något diffust hållen men lyder någonting i stil med att du är en bra samhällsmedborgare om du på något vis försöker bidra i positiv bemärkelse till samhällsutvecklingen i stort. Svårare än så kanske det inte behöver vara.

Vi är ju alla individer, och det kanske bara är dumt att försöka pressa in alla människor i samma mall. I och med att vi alla är individer är det också så att vi kan bidra till samhället på olika sätt. Bättre att bejaka skillnaderna oss emellan och pusha varandra i en riktning där vi kan ta vara på allt unikt som är bra.

Det var det för den här gången. Ha det bra tills härnäst.